Return to family tree

Elizabeth () Bushnell

b. 1528 Tilehurst, Berkshire England
m. Unknown
d. 1593 Thatchem, Berkshire England

Spouse:

Nicholas Bushnell

Children:

Francis I Bushnell (b. About 1550/55 Thatchem, Berkshire, England; m. About 1575 Thatchem, Berkshire, England; d. October 07, 1631 Sulham, Berkshire, England)

Biography:

England

Ethnicity:

Ethnicity